Boys Hifz Categories

Group 1

Juz 1 to 5
Born 2007 & later

Group 2

Juz 6 to 15
Born 2007 & later

Group 3

Juz 19 to 28
Born 1999 & later

Group 4

Entire Quran
Born 1999 & later

Boys Qiraat Categories

Group 1

Surah Al-Duha, Alam Nashrah, At-Teen, Al-Qadr, and Al-Zilzaal to An-Naas
Born 2013 & later

Group 2

Surah Al-Infitaar to An-Naas
Born 2009 & later

Group 3

Surah Al-Mulk, Ar-Rahman & 30th Juz
Born 2002 & later

Boys Naazira Categories

Group 1

Juz 7
Born 2012 & later

Group 2

Juz 8-10
Born 2009 & later


Girls Hifz Categories

Group 1

Juz 1 to 5
Born 2007 & later

Group 2

Juz 11 to 20
Born 1996 & later

Group 3

Entire Quran
Born 1996 & later


Girls Qiraat Categories

Group 1

Surah Al-Duha, Alam Nashrah, At-Teen, Al-Qadr, and Al-Zilzaal to An-Naas
Born 2013 & later

Group 2

Surah Al-Infitaar to An-Naas
Born 2009 & later

Group 3

Surah Al-Mulk, Ar-Rahman & 30th Juz
Born 2002 & later


Girls Naazira Categories

Group 1

Juz 7
Born 2012 & later

Group 2

Juz 8-10
Born 2009 & later